Svetainės naudojimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos: Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes ar paslaugas elektroninėje Parduotuvėje, kuris pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius. Pardavėjas – Medziagiukas.lt elektroninė parduotuvė. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “Medziagiukas.lt”), Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. 1.2 Visos Medziagiukas.lt elektroninėje parduotuvėje užsakytos prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo vardą, pavardę ir pristatymo adresą (jei pasirinkta pristatymo funkcija), tikslų pašto kodą (jei pasirinkta pristatymo funkcija), pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis“, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. 2.2 Užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai Pardavėjas savo banko sąskaitoje pamato Pirkėjo apmokėjimą. 2.3  Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Medziagiukas.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. 3.2 Pirkėjas, pildydamas registracijos formą privalo teisingai nurodyti formoje reikalaujamus duomenis. 3.3 Pirkėjas, naudodamasis Medziagiukas.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis. 3.4 Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 3.5 Pirkėjas, naudodamasis Medziagiukas.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1  Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Medziagiukas.lt teikiamomis paslaugomis. 4.2  Pristatyti Pardavėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. 4.3  Jei Pirkėjas bando pakenkti Medziagiukas.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis Medziagiukas.lt arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. 4.4  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti Medziagiukas.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. 4.5  Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 4.6  Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas jo neapmoka per 10 (dešimt) darbo dienų. 4.7  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklių 10 skyriuje dėl Asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus. 4.8  Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. 4.9 Pirkėjui pristačius nekokybišką, brokuotą ar transportuojant pažeistą prekę ir šiam ją grąžinus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

5. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

5.1  Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 2-4 darbo dienas po apmokėjimo. 5.2 Prekes, kurioms taikomas ilgesnis gamybos terminas, Pardavėjas išsiunčia ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, priklausomai nuo užsakymo pateikimo dienos. 5.3 Pardavėjas Lietuvos teritorijoje prekes pristato per paštomatų (Omniva) savitarnos terminalus. 5.4 Lietuvoje prekes, priklausomai nuo pasirinkto siuntimo būdo, Pardavėjas pristato per 1-5 darbo dienas, į užsienį – per 5-12 darbo dienų. 5.5 Šie terminai yra preliminarūs, be to, jie netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. 5.6 Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo vėlavimo paštomatų ar AB „Lietuvos paštas“ veiksmų, ar Pirkėjui nurodžius netikslius kontaktinius duomenis.

6. Prekių grąžinimas

6.1 Pirkėjas supranta, kad kai kurie prekės parametrai ar atspalviai gali skirtis nuo realiųjų dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako. 6.2 Jei Pardavėjo prekės buvo ne tokios, kokių tikėjotės, jas galite grąžinti per 14 dienų, nuo pristatymo datos. Pirkėjo grąžinamos prekės privalo būti nenaudotos, su etiketėmis. Prekių siuntimo atgal išlaidų Pardavėjas nepadengia. 6.2.1 Nepatinkančias prekes Pirkėjas gali grąžinti šiais adresais, prieš tai susisiekęs su Pardavėju el. paštu info@medziagiukas.lt:

  • per Omniva siuntų savitarnos terminalą;

info@medziagiukas.lt

Grąžinamos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

6.3. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes (Pirkėjas jas pristato Pardavėjo nurodytais adresais, žr. 6.2.1 punktą)  ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Pirkėjui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis per 14 kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. 6.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

6.6 Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų

  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinamos prekės turi būti sudėtos į papildomą apsauginę (skirtą transportavimui) pakuotę (pvz.: dėžutę ar apsauginį voką).

6.7 Prieš pirkdamas rūbą Pirkėjas privalo įsitikinti, ar pasirinktas dydis yra tinkamas. Prie kiekvienos prekės Pardavėjas yra nurodęs visus reikalingus išmatavimus.

7. Atsakomybė

7.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 7.2 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Medziagiukas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. 7.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 7.4 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Medziagiukas.lt. 7.5 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Medziagiukas.lt esančias nuorodas. 7.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

8.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 8.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Medziagiukas.lt skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu, elektroniniu paštu ar Medziagiukas.lt esančia užklausos forma.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. 9.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10. Slapukų naudojimo tvarka

10.1 Vykdydami ES direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių reikalavimus, pranešame, jog svetainėje naudojame slapukus norėdami suasmeninti turinį ir skelbimus, kad teiktume visuomeninės medijos funkcijas ir galėtume analizuoti savo srautą. Informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine, bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais.

Svetainės naudojimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos: Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes ar paslaugas elektroninėje Parduotuvėje, kuris pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius. Pardavėjas – Medziagiukas.lt elektroninė parduotuvė. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “Medziagiukas.lt”), Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. 1.2 Visos Medziagiukas.lt elektroninėje parduotuvėje užsakytos prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo vardą, pavardę ir pristatymo adresą (jei pasirinkta pristatymo funkcija), tikslų pašto kodą (jei pasirinkta pristatymo funkcija), pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis“, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. 2.2 Užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai Pardavėjas savo banko sąskaitoje pamato Pirkėjo apmokėjimą. 2.3  Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Medziagiukas.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. 3.2 Pirkėjas, pildydamas registracijos formą privalo teisingai nurodyti formoje reikalaujamus duomenis. 3.3 Pirkėjas, naudodamasis Medziagiukas.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis. 3.4 Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 3.5 Pirkėjas, naudodamasis Medziagiukas.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1  Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Medziagiukas.lt teikiamomis paslaugomis. 4.2  Pristatyti Pardavėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. 4.3  Jei Pirkėjas bando pakenkti Medziagiukas.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis Medziagiukas.lt arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. 4.4  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti Medziagiukas.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. 4.5  Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 4.6  Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas jo neapmoka per 10 (dešimt) darbo dienų. 4.7  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklių 10 skyriuje dėl Asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus. 4.8  Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. 4.9 Pirkėjui pristačius nekokybišką, brokuotą ar transportuojant pažeistą prekę ir šiam ją grąžinus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

5. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

5.1  Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 2-4 darbo dienas po apmokėjimo. 5.2 Prekes, kurioms taikomas ilgesnis gamybos terminas, Pardavėjas išsiunčia ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, priklausomai nuo užsakymo pateikimo dienos. 5.3 Pardavėjas Lietuvos teritorijoje prekes pristato per paštomatų (Omniva) savitarnos terminalus. 5.4 Lietuvoje prekes, priklausomai nuo pasirinkto siuntimo būdo, Pardavėjas pristato per 1-5 darbo dienas, į užsienį – per 5-12 darbo dienų. 5.5 Šie terminai yra preliminarūs, be to, jie netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. 5.6 Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo vėlavimo paštomatų ar AB „Lietuvos paštas“ veiksmų, ar Pirkėjui nurodžius netikslius kontaktinius duomenis.

6. Prekių grąžinimas

6.1 Pirkėjas supranta, kad kai kurie prekės parametrai ar atspalviai gali skirtis nuo realiųjų dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako. 6.2 Jei Pardavėjo prekės buvo ne tokios, kokių tikėjotės, jas galite grąžinti per 14 dienų, nuo pristatymo datos. Pirkėjo grąžinamos prekės privalo būti nenaudotos, su etiketėmis. Prekių siuntimo atgal išlaidų Pardavėjas nepadengia. 6.2.1 Nepatinkančias prekes Pirkėjas gali grąžinti šiais adresais, prieš tai susisiekęs su Pardavėju el. paštu info@medziagiukas.lt:

  • per Omniva siuntų savitarnos terminalą;

info@medziagiukas.lt

Grąžinamos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

6.3. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes (Pirkėjas jas pristato Pardavėjo nurodytais adresais, žr. 6.2.1 punktą)  ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Pirkėjui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis per 14 kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. 6.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

6.6 Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų

  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinamos prekės turi būti sudėtos į papildomą apsauginę (skirtą transportavimui) pakuotę (pvz.: dėžutę ar apsauginį voką).

6.7 Prieš pirkdamas rūbą Pirkėjas privalo įsitikinti, ar pasirinktas dydis yra tinkamas. Prie kiekvienos prekės Pardavėjas yra nurodęs visus reikalingus išmatavimus.

7. Atsakomybė

7.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 7.2 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Medziagiukas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. 7.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 7.4 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Medziagiukas.lt. 7.5 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Medziagiukas.lt esančias nuorodas. 7.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

8.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 8.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Medziagiukas.lt skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu, elektroniniu paštu ar Medziagiukas.lt esančia užklausos forma.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. 9.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10. Slapukų naudojimo tvarka

10.1 Vykdydami ES direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių reikalavimus, pranešame, jog svetainėje naudojame slapukus norėdami suasmeninti turinį ir skelbimus, kad teiktume visuomeninės medijos funkcijas ir galėtume analizuoti savo srautą. Informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine, bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais.